Radyo Ölçüm Sistemi'nin Gelişimi

İlk özel radyonun kurulmasını takiben radyo reytinglerinin ölçülmesi farklı aşamalardan geçmiştir.

1992

İlk özel sermayeli radyo istasyonları kuruldu.

2003

İlk ölçüm sistemi kuruldu. Reklamverenler, Reklamcılar, Radyoları temsil etmek amacıyla RİAK (Radyo İzleme Araştırma Kurulu) kuruldu Radyo Ölçümleme Araştırması, daha sonra tüzel kişilik adı değişerek Ipsos KMG olan HTP araştırma şirketi tarafından yapılmaya başlandı. Araştırma, şirketin Tüketim Paneli kullanılarak 24 ilde günlük doldurma yöntemi ile gerçekleştirildi.

2010

Farklı şirketlerden teklif alındı; bu süreç sonunda araştırmanın Ipsos KMG tarafından yapılmaya devam edilmesine karar verildi.

2011

6112 sayılı yasa ile Radyo ve Televizyon İzlenme ve Dinlenme oranlarının ölçümü ile ilgili kontrol RTÜK ‘e geçti.

2012

Yeni yasa ile ölçümlemeye ve ölçümlemeyi yaptıran organizasyonel yapıya ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

2013

URYAD (Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği) kuruldu.
RİAK Yönetim Kurulu’nda, Ipsos tarafından yürütülen mevcut “Radyo Dinleme Araştırması” sözleşmesinin 31 Mart 2013 itibari ile sonlandırılmasına karar verildi.

2014

Radyo Dinleme Araştırması’nın gerçekleştirilebilmesi için; URYAD derneğinin %100 iştirakiyle URYAD A.Ş kuruldu. Mevzuata uygun olarak öncelikle Veri Tabanı Araştırması gerçekleştirilmesi için Estima A.Ş ile anlaşıldı.

2015

Radyo ölçümleme araştırmasını gerçekleştirmek üzere yapılan seçimde Nielsen araştırma şirketi ile Radyo Ölçüm Araştırması’nın yapılmasına karar verildi. Araştırma bilgisayar destekli (CATI) telefonla anket yöntemi ile 30 ilde en az 8.000 hanede 12 yaş ve üzeri 9.000 birey ile gerçekleştirilmektedir. - Nielsen PPM (Portable People Meter) yöntemi ile gerçekleştirilecek elektronik ölçüleme için pilot çalışma gerçekleştirildi.

2016

Ağustos 2016 itibariyle organizasyonel yapı; Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve Radyo TV Yayıncıları Meslek Birliği’nin katılımıyla MEK (Müşterek Endüstri Komitesi) yapısına dönüştürülmüş ve şirketin adı RİAK A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

2017

9.000 panelist ile yürütülen Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması, panelist sayısı her iki ayda bir farklı 10.000 panelistin dinleme bilgilerinin toplanmasıyla 20.000 paneliste çıkarılarak Eylül 2017 tarihinden itibaren (Temmuz-Ağustos Rolling raporu - 20.000 kişi ile) Rolling raporlanmaya geçilmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer 27 il olmak üzere 4 bölge altında raporlanmakta olan araştırma, Rolling raporlamayla birlikte VTA-panel uyumunun sağlandığı iller bazında kırılımlara inilmeden kümülatif olarak ayrı ayrı raporlanacaktır.
Temmuz-Ağustos rolling raporlamayla birlikte kanal bazında 15 dakikalık dinleme verileri de raporlanmaya başlanmıştır.