Nielsen Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması Hakkında Genel Bilgilendirme

NIELSEN–URYAD RADYO DİNLEYİCİ ÖLÇÜMÜ ARAŞTIRMASI BİLGİLENDİRME

Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği’nin %100 iştirakiyle kurulan URYAD A.Ş;
Radyolar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayarak menfaat dengesini korumak, Radyo sektörünü nicel anlamda büyütmek, sektörün yapısal sorunlarına eğilmek, Reklam yatırımlarında radyo mecrasının payının büyümesine katkıda bulunabilecek pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve sektörün kullanımına sunmak üzere “tutarlı, tarafsız, şeffaf, güncel, güvenilir ve hesap verebilir” esaslarına uygun Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması’nı gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

URYAD A.Ş, Şubat 2014 tarihi itibariyle Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması’nı gerçekleştirmek üzere yasal mevzuata uygun, bağımsız denetlenen bir yapıda veri tabanı ve panel araştırmalarını gerçekleştirerek faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.

YASAL MEVZUAT, RTUK ve REKABET KURUMU SÜREÇLERİ

Yasal Mevzuat
URYAD A.Ş, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun” ve “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in getirdiği kurallar çerçevesinde ilerlemesine titizlikle özen göstermiş, tüm çalışmalarını bu doğrultuda yürütmüştür.

RTÜK
Araştırmanın akreditasyonu için gerekli tüm belgeler hazırlanarak 15 Eylül 2014 tarihinde RTÜK başvurusu gerçekleştirilmiş, araştırma sürecinin tüm aşamalarında RTÜK’ün de görüşleri alınarak araştırmanın bu doğrultuda ilerlemesi sağlanmıştır.

Rekabet Kurumu
Aynı şekilde 28 Ağustos tarihinde dinleyici oranları ölçüm hizmetlerinin temini ve bu hizmetlerin abone sözleşmesi kapsamında abonelere iletilmesine ilişkin faaliyetlere yönelik olarak Rekabet Kurumu başvurusu gerçekleştirilmiş ve 27 Kasım tarihinde menfi tespit belgesi alınmıştır.

DENETİM SÜREÇLERİ
Araştırmanın bağımsız denetimi, Can Bilgili, Haluk Zülfikar ve Ali Gizer tarafından oluşan Denetleme Kurulu tarafından, yasal mevzuatın açıkladığı şekilde gerçekleşmektedir.

  • Prof. Dr. Can Bilgili (İletişim Sosyolojisi)
  • Yrd. Doç. Dr.- Haluk Zülfikar (İstatistik)
  • Öğretim Görevlisi Ali Gizer (Araştırma)

Araştırmanın süreç denetimi her yıl bir kez konusunda uzman bir uluslararası denetim firmasından hizmet alınarak gerçekleştirilecektir.

ARAŞTIRMA FİRMALARI
Yönetmelik gereği ölçümün temelini teşkil etmekte olan ve evreni belirleyen “Veri Tabanı Araştırması” ile radyo dinleyici oranlarının düzenli olarak ölçümlenmesine yönelik yaptırılan “Panel Araştırması” iki ayrı şirket tarafından yürütülmektedir.

1-VTA ARAŞTIRMASI: ESTIMA A.Ş.
Yönetmelik çerçevesinde yapılan araştırmanın paneli ilk kez TUIK’den temin edilen adres blokları ile hazırlanan VTA’dan oluşturulmuştur. Radyo reyting ölçümlerinin yapılabilmesi ve düzenli veri açıklanabilmesi ile ilgili yönetmelik gereği ölçümün temelini teşkil edecek evreni belirlemek üzere Estima A.Ş tarafından, 52.813 hane ve 75.000 birey üzerinde Veri Tabanı Araştırması gerçekleştirilmiştir.

2- PANEL ARAŞTIRMASI: NIELSEN A.Ş.
VTA’da hazırlanan evren içinden seçilen hanelerden oluşturulan panelle dinleyici ölçümünü gerçekleştirmek üzere “Radyo Mecrası” özelinde global olarak yaklaşık 50 yıldır Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması tecrübesine sahip Nielsen Company ile anlaşma gerçekleştirilmiştir.

Nielsen Company, 1968 yılından beri Radyo Reklam Harcamaları bazında 16 Milyar Dolarlık hacime sahip A.B.D. başta olmak üzere dünyada birçok ülkede Radyo Dinleyici Ölçümü ile ilgili Media Rating Council (MRC) tarafından akredite olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Nielsen Company Türkiye’de de üstlenmiş olduğu URYAD Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırmasını en az 5.000 hanelik panel üzerinde mevzuat ve yönetmeliklere tam uyumlu olarak, yüksek kalite ve güvenlik standartlarını takip ederek yürütmeye başlamıştır.

Veri Tabanı Araştırması ve Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırmasını yüklenici sıfatı ile yapan her iki araştırma şirketi de Türkiye Araştırmacılar Derneği üyesi ISO 20252 ve Güvenilir Araştırma Belgesi olan şirketler arasından, mecranın büyümesi için yoğun emek ve çaba sarf ederek ortak amaç için birleşmiş sektör temsilcilerinin bir araya geldiği URYAD A.Ş Yönetim Kurulu tarafından, son derece titiz çalışmaların sonucunda seçilmiştir.

Bu araştırma ile Reklamcılar Derneği’nin 2014 yılı ilk altı aylık rakamlarına göre %2.2 pay alan radyo mecrasının, sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, doğru, güvenli ve yüksek kalite standartlarında yürütülmesinin sağlanması ve “Radyo Reklam Yatırımları”nın erişim bazında sağladığı katma değerin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır.

Araştırma sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde, toplanan verilerin kendi içinde kontrolünün yapıldığı, sağlıklı sonuçlar üreten, inovatif bir metodoloji ile ilerlemektedir.

  • Panelistler bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi olan (CATI) ile
  • Eş zamanlı olarak, gerçek zamanlı dinleme (Real Time) ile
  • Bir gün önceki dinleme (Day After Recall) ile sorgulanmaktadır.

Gerçekleştirilen tüm anket görüşmelerinin ses kayıtları tutulmakta ve URYAD Bağımsız Denetim Kurulu tarafından nesnel ve şeffaf bir zeminde denetimler gerçekleşerek ilerlemektedir.

Sektörün kullanımına sunmak üzere tutarlı-tarafsız-şeffaf-güncel-güvenilir ve hesap verebilir esaslarına uygun olarak gerçekleştirilen Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması’nın tüm süreçleri ilgili yönetmeliklerle uyum içerisinde, RTÜK’le koordineli, güvenilir araştırma şirketleri seçilerek, oluşturulan bağımsız denetim ekibi ile birlikte objektif, kurumsal ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde profesyonelce yürütülmüştür ve yürütülmeye devam edilecektir.

Bilgilerinize arz ederiz.

URYAD A.Ş. Yönetim Kurulu

NIELSEN A.Ş.