URYAD A.Ş’den Kamuoyuna Duyuru

Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması Basın Bildirisi

Araştırma sonuçları güvenilir olup gerçek dışı ve asılsız iddialara itibar edilmemelidir.

Radyo yayıncılık sektörünün yapısal sorunlarına eğilmek, sektörü nicel anlamda büyütmek üyeler arası menfaat dengesini korumak amacıyla Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği ve radyo mecrasının dinleyici ölçümü araştırmasını yapmak üzere derneğimizin %100 iştirakiyle URYAD A.Ş kurulmuştur.

Şirketimiz Şubat 2014 tarihinde Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırmasını yapmak üzere yola çıktığı günden itibaren sürecin, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun” ve “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in getirdiği kurallar çerçevesinde ilerlemesine titizlikle özen göstermiş tüm çalışmalarını bu doğrultuda yürütmüştür.

Sektörümüzün uzun zamandır beklediği Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması’nın ilk sonuçları Kasım ayında, ikinci sonuçları ise Aralık ayında yayınlanmıştır. Bazı internet sitelerinde araştırma sonuçları hakkında asılsız ve doğruluğu araştırılmayan gerçek dışı iddialar yayınlanmıştır.

Radyo reyting ölçümlerinin yapılabilmesi ve düzenli veri açıklanabilmesi için ilgili yönetmelik gereği ölçümün temelini teşkil edecek evreni belirlemek üzere Estima A.Ş tarafından 52.813 hane ve 75.000 birey üzerinde Veri Tabanı Araştırması gerçekleştirilmiştir.

Bu evren içinden seçilecek hanelerden oluşturulacak panelle dinleyici ölçümünü gerçekleştirmek üzere Radyo Mecrası özelinde Global olarak yaklaşık 50 yıllık Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması tecrübesine sahip The Nielsen Company ile anlaşılmıştır. The Nielsen Company Radyo Reklam Harcamaları bazında 16 Milyar Dolar hacime sahip Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Dünya’da birçok ülke dahilinde Radyo Dinleyici Ölçümü ile ilgili 1968 yılından beri Media Rating Council (MRC) tarafından akredite olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Veri Tabanı Araştırması ve Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırmasını yüklenici sıfatı ile yapan her iki araştırma şirketi de Türkiye Araştırmacılar Derneği üyesi ISO 20252 ve Güvenilir Araştırma Belgesiolan şirketler arasından, mecranın büyümesi için yoğun emek ve çaba sarf ederek ortak amaç için birleşmiş sektör temsilcilerinin bir araya geldiği URYAD A.Ş Yönetim Kurulu tarafından, son derece titiz çalışmaların sonucunda seçilmiştir.

Araştırmanın akreditasyonu için gerekli tüm belgeler hazırlanarak 15 Eylül 2014 tarihinde RTÜK’e başvuruda bulunulmuş, araştırma sürecinin tüm aşamalarında RTÜK’ün de görüşleri alınarak ilerlenmiştir.

Aynı şekilde 28 Ağustos tarihinde dinleyici oranları ölçüm hizmetlerinin temini ve bu hizmetlerin abone sözleşmesi kapsamında abonelere iletilmesine ilişkin faaliyetlere yönelik olarak Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunulmuş ve 27 Kasım tarihinde menfi tespit belgesi alınmıştır.

Araştırmanın bağımsız denetimi ise; Prof. Dr. Can Bilgili (İletişim Sosyolojisi), Yrd. Doç. Dr.- Haluk Zülfikar (İstatistik) ve Öğretim Görevlisi Ali Gizer (Araştırma)’den oluşan denetleme kurulu tarafından yasal mevzuatın açıkladığı şekilde yapılmaktadır.

The Nielsen Company Türkiye’de de üstlenmiş olduğu URYAD Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırmasını 5.000 hanelik panel üzerinde mevzuat ve yönetmeliklere tam uyumlu, güvenlik ve yüksek kalite standartlarını takip ederek yürütmeye başlamıştır. Araştırma ile hedeflenen, Reklamcılar Derneği’nin 2014 yılı ilk altı aylık rakamlarına göre %2.2 pay alan Radyo mecrasının, sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik doğru, güvenli ve yüksek kalite standartlarında yürütülmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda Radyo Reklam Yatırımlarının erişim bazında sağladığı katma değerin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır.

Araştırma sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, toplanan verilerin kendi içinde kontrolünün yapıldığı sağlıklı sonuçlar üreten inovatif bir metodoloji ile ilerlemektedir. Paneliste bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi ile (CATI) eş zamanlı olarak, gerçek zamanlı dinleme (Real Time) ve bir gün önceki dinleme (Day After Recall) sorgulanmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen tüm anket görüşmelerinin ses kayıtları saklanmakta ve URYAD bağımsız Denetim Kurulu tarafından denetime açık, nesnel ve şeffaf bir zeminde ilerlemektedir. Real Time ve The Day After Recall verilerinin analiz edilmesi ve verifikasyon sağlanması kendi içinde çalışmanın ayrıca denetlenebilmesi imkanını da sağlamaktadır.

Görüldüğü üzere sektörün kullanımına sunmak üzere tutarlı-tarafsız-şeffaf-güncel ve hesap verebilirlik esaslarına uygun olarak yaptırılan Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırmasının tüm süreçleri ilgili yönetmeliklere uyumdan, RTÜK’le koordineli gitmeye, araştırma şirketlerinin seçiminden, denetim ekibinin oluşturulmasına kadar son derece objektif, kurumsal ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde profesyonelce yürütülmüştür ve yürütülmeye devam edilecektir.

Somut bir veri ve delile dayanmaksızın araştırma sonuçları hakkında gerçek dışı beyan ve yorumlarda bulunan kişi ve kurumlar hakkında yasal hukuki işlemler başlatılmıştır.

Saygıyla, bilgilerinize sunarız.

URYAD A.Ş. Yönetim Kurulu