Radyo Reyting Ölçümleri: Tarafsız, Şeffaf ve Güvenilir

Türkiye’nin ulusal yayın yapan tüm radyolarını bir araya getiren, radyo sektörünün çatı kuruluşu URYAD - Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği’nin iştiraki olan URYAD A.Ş., Nielsen Media işbirliği ile Kasım 2014’ten itibaren her ay radyo dinleme oranlarını ölçmektedir. Araştırma kapsamında günlük ortalama 250 anket yapılmakta, anketörler iki vardiya ve her bir vardiyada en az 5 kişi çalışacak şekilde arama gerçekleştirmektedir.

“Radyo Panel Araştırması” ismiyle yapılan radyo reyting araştırması, RTÜK Kanunu çerçevesinde ve “tutarlı, tarafsız, şeffaf, güncel, güvenilir ve hesap verebilir” esaslarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Radyo reyting ölçümleri başlamadan önce araştırmanın yapılabilmesi ve düzenli veri raporlanabilmesi için ilgili yönetmelik gereği ölçümün temelini teşkil edecek araştırma evrenini* belirlemek üzere Estima A.Ş tarafından 52 bin 813 hane ve 75 bin birey üzerinde Veri Tabanı Araştırması gerçekleştirilmiştir.

Panelistler, Türkiye Temsili Sosyo-Ekonomik Statü (SES) dağılımı ve TÜİK il bazlı nüfus dağılımları göz önünde bulundurularak, Veri Tabanı Araştırması‘nda bulunan hanelerden seçilmiştir.

Anket, her panelistin Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile ayda bir defa aranması ile gerçekleştirilmektedir.

Panelistlerden anket esnasında şu veriler elde edilir:

1. Arama yapılmadan önceki son 15 dakika içerisinde radyo dinleme verisi (hangi mekanda ve hangi cihaz aracılığıyla, hangi kanalları, ne kadar süreyle dinledikleri)
2. Aramadan önceki gün radyo dinleme verisi (belirlenen 8 zaman diliminde (07:00-10:00, 10:00-12:00, 12:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-20:00, 20:00-22:00, 22:00-00:00, 00:00-07:00), önceki gün için yine hangi mekanda ve hangi cihaz aracılığıyla, hangi kanalları dinledikleri).

Anketörler, Nielsen tarafından özel olarak geliştirilen yazılım aracılığı ile dinlenilen kanal bilgilerini sorgulamaktadırlar. Anket esnasında panelist tarafından belirtilen kanal adı özel bir ekran dahilinde anketör tarafından aratılmaktadır. URYAD tarafından kabul gören kalite kontrol prosedürlerine bağlı şekilde kanal bilgisi girişi bu özel yazılım dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Aramalar, çalışma günlerinde 07:00-22:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde 10:00-22:00 saatleri arasında, her 15 dakikalık dilime homojen olarak dağılacak şekilde yapılmaktadır. Her bir panellist, her ay farklı bir zaman diliminde aranmaktadır. (07:00-10:00, 10:00-12:00, 12:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-20:00, 20:00-22:00.)

Anketörler iki vardiya ve her bir vardiyada en az 5 kişi çalışacak şekilde arama gerçekleştirmektedirler.

Günlük ortalama 250 anket gerçekleştirilmekte ve anketlerin %40’ı ertesi gün dinlenerek kalite-kontrol süreçlerinden geçirilmektedir.

Anketlere ait MP3 kayıtları URYAD tarafından diledikleri zaman ve durumda denetlemeye açık halde 5 sene boyunca Nielsen tarafından muhafaza edilmektedir.

Raporlama her ayın 10. iş gününde yapılmakta, iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir:

1. Kamuya açıklanan “Hane Bazlı Raporlama”: Sadece Abone kanalların erişime göre aylık sıralaması tüm kişiler ve SES grupları bazında, PDF formatında paylaşılmaktadır ve 30 ilde bulunan 14.068.922 haneyi temsil etmektedir.

2. İç değerlendirmeler için “Birey Bazlı Raporlama”: RAMExplorer programı aracılığı ile URYAD abonesi kanallar dahilinde aylık data raporlama imkanı sunulmaktadır. 30 ilde yaşayan 12 yaş üstü 44.642.622 bireyi temsil etmektedir.

* Araştırma evreni, araştırmanın uygulandığı kitledir. Bu kitle belirlenirken toplumun genelini yansıtması için yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi vb. sosyo-ekonomik kriterler uygulanır.