URYAD Genel Kurul Daveti

Sayın Üyemiz,

Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği Tüzüğü’nün ilgili maddeleri uyarınca, Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği’nin (URYAD) ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 15:00’de Point Hotel Barbaros/Esentepe, Yıldız Posta Cad. No:29 Şişli-İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihte yapılacak ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantı 09 Nisan 2015 günü URYAD Dernek Merkezi'nde aynı saatte mevcut katılımcılarla gerçekleştirilecektir. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için katılan üye sayısının yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaması gerekmektedir.

Saygılarımızla
İlhan Uzundurukan
Başkan

GÜNDEM:

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Genel Kurul Başkanlık Divan seçimi
3- Olağan Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
4- Dernek yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço, gelir - gider tabloları sunulması ve müzakeresi,
5- Mevcut Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
6- Tüzüğün "Disipilin Kurulunun Kuruluş ve Görevleri" başlıklı 20. Maddesinin, "Disiplin Kuruluna Verilmeyi Gerektiren Durumlar" başlıklı 21. Maddesinin "Yöntem" başlıklı 23. Maddesinin ve "Derneğin Gelir Kaynakları" başlıklı 28/(1) maddelerinin değişikliği konusunda hazırlanan tadil tasarısının genel kurul bilgine sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Derneğin 2015 ve 2016 dönemi bütçelerinin görüşülerek onaylanması,
8- Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9. Kapanış

Genel Kurul Daveti'nin tam metni için tıklayınız