Radyo Dinleyici Ölçümlemeleri

Radyo Dinleyici Ölçümlemelerinin Kısa Tarihi

Radyo tarihindeki ilk yayıncı bile, dinleyen kişilerin kim olduklarını bilmek istemiştir.
Bazıları, hayranlardan gelen mektupları sayarken; bazıları ise sadece yerli halkın nüfusunu hesaplıyor ya da satılan radyo sayısından dinleyici kitleyi tahmin etmeye çalışıyordu.
Yayıncıların merakıyla başlayan bu süreç, reklamcılık endüstrisinin gelişmesiyle birlikte, ürünlerinin reklamını yapmak için radyo mecrasını seçen şirketlerin devreye girmesiyle faklı bir yöne kaymıştır.
İlk çağdaş reklam ajansının kurucusu ve Fransa’da radyo reklamlarının yaratıcısı Publicis, ilk çalışmalarını 20’li yıllarda New York’da gerçekleştirir.
Bu dönemde “pazar payı” kavramını ve ilk sistemli pazar araştırmalarını geliştiren Amerika’da tüketim toplumunun hızla büyümesiyle pazarlama endüstrisi, toplumsal ilişkilerin, şirket işletmeciliğinin ve fordist stratejilerin temeli olmuştur.
30’lu yıllardan itibaren dünyanın yeni tanıştığı bir kitle iletişim aracı olan radyo, araştırmaların odağı haline gelmiştir.

Radyo Dinleyici Ölçümlemelerinde Kulanılan Yöntemler

Radyo programlarında dinleyici kitlesini ‘ölçmek’ için ilk kullanılan yöntem nedir?
Cevap: HAYRAN MEKTUPLARI

Gelişen teknoloji doğrultusunda gelinen son nokta bu şekildedir;