Hakkımızda

Radyo dinleyicisinin, radyo dinleme ölçümlerinin en adil ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak için ilgili tüm tarafların bu konudaki ekonomik menfaatlerini de gözeterek ve onları mümkün olduğunca bünyesinde bir araya getirerek;

Ölçümün teknik, mali ve hukuki alt yapısı ile mekanizmasını oluşturmak, ölçüm süreci ve sonuçlarını denetlemek,
Sektör için geçerli ölçüt (single currency) olacak tek bir dinlenme verisinin belirlenmesini sağlamak,
Ölçüm sonuçlarından yararlanma ihtiyacı içindeki reklam verenlerin ve reklamcıların, dinleme oranlarını artırma rekabeti içindeki radyo yayın kuruluşları ile birlikte temsilini sağlayacak bağımsız, tarafsız ve kurumsal bir organizasyon/ortak birim kurmak,
Bu bağlamda ilgili taraflar arasında çıkabilecek ihtilâfları çözmek ve ülkemizde radyo dinleyici araştırmalarının yaygınlaşmasını, gelişmesini sağlamak ve reklam verenlerin radyo kullanımlarının ölçümlenmesiyle raporlanmasını yapmak.